Lezingen

Ilse in jouw klas, bib of vereniging? Dat kan, met de steun van het Vlaams fonds der Letteren. Meer info via www.auteurslezingen.be of stuur een mailtje naar ilse@ilsedekeyzer.be.